Vårdnadstvist – En rättslig process

Vårdnadstvist är en rättslig process som oftast leder till att ett barn förlorar vårdnaden från en förälder eller får två vårdnadshavare. Innan vårdnadstvisten blir aktuell är det bra att försöka nå en överenskommelse med den andra föräldern genom kommunala stödinsatser på familjerätten. Familjerätten kan hjälpa föräldrar att delta i samtal om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten när det gäller vårdnad, boende och umgängesfrågor är att barnets bästa ska stå i centrum. Det finns ingen mall för bedömningen av barnets bästa, men det kommer att utvärderas för varje enskilt barn.

Förhandling i en vårdnadstvist

Om det inte finns något avtal om barnets vårdnad, boende och umgänge, är det aktuellt att starta en tvist. Detta sker genom en stämning som lämnas in i tingsrätten. Ansökan ligger till grund för stämningen, och sedan har den andra föräldern möjlighet att svara på innehållet som beskrivs i stämningen. Om ingen överenskommelse kan nås i detta skede kommer tingsrätten att schemalägga en dag då rättegång ska hållas. I rättegången är det viktigt att ha tillräcklig bevisning för att stödja påståenden i vårdnadstvisten. Om du tycker att den andra föräldern är olämplig bör du använda bevisning därefter för att bekräfta detta. Ett vittne som kan bevisa att den andra föräldern är olämplig kan till exempel vara ett bra bevis. Om den andra föräldern ljög för dig och din lämplighet som förälder, är det bäst att vara lugn och svara på fel påstående på ett sakligt och metodiskt sätt. Detta är en bra strategi som gör att domstolen kan förstå dig väl.

Vårdnadstvister och separationer är mycket vanliga bland föräldrar i Sverige. Cirka 25% av föräldrarna till barn under 18 år bor inte under samma tak. I vårdnadstvister vann cirka 46% av fallen av mamman och 33% av fadern. Endast 21% av fallen leder till gemensam vårdnad. I Sverige drabbas cirka 60 000 barn av separationen varje år.

Rasmus Ek

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *