Farligt gods, vad gäller egentligen?

Farligt gods är en samlingsbegrepp för ämnen och föremål med farliga egenskaper. Om de inte hanteras ordentligt under transport kan de skada människor, miljö eller egendom. De regler som reglerar detta kallas ADR-S och RID-S. Många ämnen utgör säkerhetsrisker för liv, hälsa, miljö eller material. Detta gör hantering och transport riskabelt.

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods omfattas därför av nationella föreskrifter och internationella säkerhetskrav genom olika transportföreskrifter. Bestämmelserna i transportföreskrifterna är breda och detaljerade, men det finns vissa undantag och undantag. Därför kommer kraven att variera beroende på typ och mängd av farligt gods du skickar. Och vilket transportsätt som används. Oavsett transportsätt är det vanligt att farligt gods är korrekt märkt.

Vissa typer av farligt gods måste behandlas och transporteras som specialfordon med specifika krav på förarkunskaper och material. Som ett resultat kan ytterligare förklaring krävas i förväg mellan dig och den alternativa leverantören. Våra experter ger dig råd och guider. Med en säkerhetsrådgivare kan man få en ADR utbildning och hjälp med kemikaliehantering överlag.

Amasis

Vissa typer av farligt gods måste hanteras och transporteras, särskilt speciella fordon som har unika krav på förarens färdigheter och material. Våra kunniga säkerhetsrådgivare kan ge dig råd och vägledning. Kontakta kundtjänst för att prata med din ADR-säkerhetsrådgivare eller specialist inom flyg- och sjöfrakt. Företaget grundades 1995 och har sitt huvudkontor i Solna. Idag, med över 22 års konsulterfarenhet, har företaget blivit en seriös konkurrent på marknaden för garanterad kvalitet och personliga tjänster. Amasis Konsult ABs affärsidé är att tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster för miljöskydd,kemisk hantering och hantering av farligt gods.

Rasmus Ek

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *