Rive besitter expertis inom arbetsrätt

Arbetsrätten dikterar allt mellan anställda och arbetsgivare, från anställning till uppsägning. Några av de viktigaste delarna av arbetsrätten är arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och diskrimineringslagen.

Arbetsmiljölagen säger att du som anställd har rätt att njuta av ditt arbete. Arbetstidens lag begränsar ditt arbete och diskrimineringslagen säger att du inte får diskrimineras. De flesta av lagarna gäller skydd för anställda, men det finns också vissa lagar som gäller för arbetsgivaren.

Arbetsrätten påverkar alla företag som har anställda och alla som arbetar i ett av dessa företag. Trots detta vet väldigt få människor vad arbetsrätten betyder. Vi försöker fixa detta idag. Detta är en artikel för både arbetsgivare och anställda som vill lära sig mer om sina rättigheter och skyldigheter.

När det uppstår eventuella tvister så kan Rive Jurdiska Byrå hjälpa till att agera som jurist i tvisten. Tvister eller oro mellan arbetstagare och arbetsgivare kan ibland uppstå av olika skäl men det viktiga är att det blir sakligt korrekt och juridiska rätt för båda parter.

Utbildning inom arbetsrätt

RiVe erbjuder utbildning i arbetsrätt, ger dig information om arbetsgivare och ger dig information om hur du ska agera vid ett jobb, byte av jobb och uppsägning. Arbetsrättutbildning är främst lämplig för personer som ansvarar för personal eller arbetar på ett visst sätt med arbetsrätt. Inom utbildning lägger vi stor vikt vid en viktig del av arbetsrätten och lägger grunden för förmågan att hantera problemen inom den. Förmågan att hantera arbetsrätten professionellt kan minska risken för att vara i en dyr situation.

Förutom utbildning i arbetsrätt erbjuder RiVe möjlighet att erbjuda förhandlingar och vidareutbildning. RiVes jurister representerar mer än 750 konsultationer i många olika branscher varje år.

Rasmus Ek

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *