RiVe är Sveriges hårdaste förhandlare inom arbetsrätt

Som en av Sveriges största arbetsrättsbyråer företräder RiVe Juridiska Byrå allt från privatpersoner, företag och stora internationella koncerner i arbetsrättsliga förhandlingar. RiVe erbjuder specialistkompetens inom arbetsrätt och arbetar efter en egenutvecklad arbetsmetodik som i kombination med erfarenhet, expertis och branschkännedom gör det möjligt att ta till vara på klienternas intressen. RiVe är experter inom arbetsrättens alla områden, vilket gör att både du som privatperson och företag får allt stöd du kan tänkas behöva i ditt ärende.

Ett av de ärenden som uppmärksammats mest är Lex Sarah skandalen i Hedemora där två socialsekreterare fick sparken när de anklagades för sekretessbrott och dataintrång. Det hela började med att de två socialsekreterarna tillsattes för att jobba med i kommunens specialgrupp för att bekämpa hedersbrott. De slog larm genom en Lex Sarah-anmälan att barn har utsatts för grovt våld utan någon inom förvaltningen har agerat. De två socialsekreterarna blev kallade till ett möte hos förvaltningschefen, där de då fick höra att de hade begått brott mot sekretesslagen samt dataintrång. RiVe kopplades in i ärendet så fort de fick information om mötets innehåll. Mötet blev början på en lång rättsprocess som till slut slutade lyckligt för de två socialsekreterarna. En av dem fick tillbaka jobbet + ett skadestånd, medans den andra fick 28 månadslöner + skadestånd. För kommunen blev det en dyr historia då de var tvungna att erlägga omkring 3 miljoner kronor till de två socialsekreterarna.

Är du i behov av juridisk hjälp inom arbetsrätt? Kontakta RiVe för en gratis bedömning i ditt ärende. RiVe har kontor i hela Sverige från norr till söder.

Rasmus Ek

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *