Varför är det så viktigt med regelbundna cellprovtagningar?

Cellprov är en viktig del av den förebyggande hälsovården för kvinnor. De kan upptäcka förändringar i cellerna i livmoderhalsen, vilket kan tyda på förekomst av cancer. I de flesta fall leder dessa förändringar inte till cancer, men om de inte upptäcks kan de med tiden utvecklas till cancer. Det är därför det är så viktigt att ha regelbundna cellprov.

Hur ofta ska jag göra en cellprovtagning?

I Sverige rekommenderas det att kvinnor i åldern 21-29 år gör ett cellprov vart tredje år. Kvinnor i åldern 30-65 år bör göra ett cellprov vart femte år, eller vart tredje år om de också får ett HPV-test. Kvinnor över 65 år kan sluta göra cellprov om de har haft tre negativa test i rad eller om de inte har någon historia av livmoderhalscancer eller förändringar i förstadiet till cancer.

Vad händer under en cellprovtagning?

Under ett cellprov tar läkaren ett cellprov från livmoderhalsen med hjälp av en mjuk borste eller skrapa. Provet skickas sedan till ett laboratorium för analys. Det brukar ta ungefär en till två veckor att få tillbaka resultaten.

Resultat av cellprov

De flesta cellprovsresultat kommer tillbaka normalt. Ibland kan dock resultaten vara onormala. När detta händer betyder det inte nödvändigtvis att du har cancer, utan det kan bara betyda att det finns vissa förändringar i dina livmoderhalsceller som måste övervakas noga. Om dina resultat är onormala kan din läkare rekommendera att du gör ett nytt cellprov om sex månader till ett år för att se om förändringarna har kvarstått eller försämrats. I vissa fall kan en biopsi vara nödvändig.

Slutsats

Cellprov är snabba, enkla och smärtfria procedurer som kan rädda ditt liv genom att upptäcka förändringar i dina livmoderhalsceller innan de utvecklas till cancer. Så se till att du bokar in en tid hos en privat barnmorska redan idag!

Rasmus Ek

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *