En förändring är på väg – elbilar är framtiden

Över hela världen börjar länder omfamna elbilar. I Norge till exempel står elbilar för nästan 40 procent av all nybilsförsäljning. Sverige släpar efter något, med en marknadsandel på cirka 5 %. Men detta håller på att förändras, och det snabbt. Förra året ökade försäljningen av elbilar i Sverige med hela 70 procent.

Det finns många orsaker till denna förändring. Elbilar är bättre för miljön, de är billigare att driva och underhålla och de är helt enkelt roligare att köra. Men för att elbilar verkligen ska ta fart i Sverige måste vi se till att det finns en lämplig infrastruktur på plats. Det innebär att bygga ut elnätet och öka antalet laddningsstationer.

Behovet av utbyggnad av infrastrukturen

El är nyckeln till att göra elbilar till en verklighet i stor skala. Och för att elbilar ska kunna spridas måste vi utöka både vårt elnät och vårt nätverk av laddningsstationer.

Den goda nyheten är att denna process redan har påbörjats. Under 2018 investerade den svenska regeringen 2 miljarder kronor i att bygga ut elnätet. Detta är en del av en större plan för att öka andelen förnybar energi i Sveriges totala energimix.

När det gäller laddningsstationer finns det för närvarande cirka 3 000 utspridda över hela landet. Men i takt med att fler och fler köper elbilar behöver vi öka det antalet betydligt. Målet är att ha minst 8 000 laddningsstationer i drift till 2025.

Vi rullar mot framtiden

Det råder ingen tvekan om det – elbilar är framtiden. Och det beror inte bara på att de är bättre för miljön (även om det säkert är en del av det). De är också billigare att driva och underhålla, och de är helt enkelt roligare att köra. För att elbilar verkligen ska kunna ta fart i Sverige måste vi dock se till att det finns en lämplig infrastruktur på plats. Det innebär att bygga ut elnätet och öka antalet laddningsstationer. Men tack och lov är dessa förändringar redan på gång och företag som EV Charge hjälper oss på vägen. Så låt oss bara luta oss tillbaka och njuta av resan!

Rasmus Ek

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *